Reklamacije

Reklamacija pri preuzimanje jer je riječ o svježim namirnicama.