Stinchi d’agnello kg 1,6 ca (4 stinchi s/v) (4054) – en