Girello di vitello kg 0,8 ca. (magatello) (4519) – en