Povrat i zamjena robe

Reklamacija pri preuzimanje jer je riječ o svježim namirnicama.