SALUMI DI CINGHIALE

20. November 2019.

Coppa di testa di cinghiale kg 3/4 (2117) – en

20. November 2019.

Salsiccia di cinghiale kg 1 ca. (2108) – en

20. November 2019.

Salame di cinghiale g 500 ca. (2109) – en

20. November 2019.

Prosciutto di cinghiale senz’osso kg 1 ca. (2101) – en